Foto fra Juleudstilling 2022: flg. Kunstnere er med:

Jess Fomsgaard - Mette Winckelmann - Odd Moe - 

Rasmus Rosengaard - Jan Torstenson

Siri Kollandsrud - Mielena Bonifacini 

Ursula Reuter Christiansen - John Olsen

Birgitte Thorlacius - Leif Mikkelsen

Catlin Masley - Kirsten Justesen m.fl.